Regały a wykorzystanie przestrzeni

Regały magazynowe

Aby dać gwarancje naszym towarom jak najlepsze przechowywanie musimy przede wszystko zadbać o całą infrastrukturę magazynowania. W skład tej infrastruktury zalicza się takie urządzenia jak:

 • dobra wentylacja,
 • zabezpieczenie,
 • oraz urządzenia ochrony przeciwpożarowej.

Podstawową jednostką, która służy do składowania na niej towarów są regały. To właśnie od dobrze dopasowanych regałów, zależy w dużej mierze wykorzystanie przestrzeni magazynowej, czyli różnego rodzaju regały, stojaki, wieszaki.

Regały stałe

Regały stałe, które sprawdzają się w magazynie to największa i najczęściej stosowana grupa regałów. Sprzęt ten znajdziemy w każdym dużym sklepie. Jest to mebel, który zachowuje stałe położenie. Regały stałe dzielą się na:

 • wolno stojące,
 • ramowe,
 • półkowe,
 • wspornikowe,
 • samonośne,
 • przepływowe,
 • oraz bezpółkowe.

Regały przepływowe

W przypadku regałów przepływowych składowanie odbywa się na nośnych bieżniach, na których produkt przemieszcza się grawitacyjnie, w sposób częściowo wymuszony lub całkowicie wymuszony. Regały te mogą być obsługiwane ręcznie oraz przy użyciu urządzeń transportowych z kolei regały z napędem wymuszonym, są obsługiwane przy pomocy maszyn. W tym meblu nie mamy dostępu do każdego towaru, za to pozwalają one na lepsze wykorzystanie przestrzeni, która znajduje się w magazynie. Składowanie towarów na regałach z napędem wymuszonym czy też na regałach grawitacyjnych wszystko odbywa się zgodnie z zasdą FIFO (czyli pierwsze weszło, pierwsze wyszło).

Regały wspornikowe

Regały te składają się głównie z pionowych kolumn oraz doczepianych do nich ramion. Kolumny umieszczane są na solidnych podstawach, które zapewniają 100% stabilności, natomiast same ramiona można zamocować na różnej wysokościach. Regały te możemy podzieli na:

 • bezpółkowe,
 • półkowe.

Regały wspornikowe sprawdzają się podczas, gdy mamy od ułożenia towar, który ma zróżnicowany kształt. Na ramiona nakłada się półki a na nich idzie towar.

Regały przejezdne

Podporny regałów zostały wyposażone w zespoły, które umożliwiają przemieszczanie się regałów po posadzce. Występują dwa rodzaje regałów przejezdnych:

 • torowe,
 • podłogowe.

Regały torowe – poruszają się po specjalnych torowiskach za pomocą napędu ręcznego lub mechanicznie. Na regałach tego typu można składować różnego rodzaju przedmioty np. sztuczne wyroby, palety, wyroby dłużycowe w wiązkach czy też luzem.

Regały podłogowe – są dosyć rzadko wykorzystywane, mogą jedynie poruszać się po równej i utwardzonej powierzchni.

Ludzie zdjęcie utworzone przez pressfoto - pl.freepik.com